Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 949 chương.
302
Tà Thần
303
Trung Châu Bí Mật
304
Đại Họa Lâm Đầu!
305
Kinh Khủng Giáng Lâm
306
Kinh Khủng Mặt Quỷ Nam Tử
307
Tàn Nhẫn Ép Hỏi
308
Tâm Ngoan Thủ Lạt!
309
Vân Gia Cảnh Giác
310
Thời Buổi Rối Loạn
311
Nói Không Giữ Lời!
312
Mưa Gió Nổi Lên
313
Giá Họa Yêu Tộc
314
Cùng Không Khí Đấu Trí Đấu Dũng
315
Loạn Thế Sắp Nổi
316
Gây Ra Hỗn Loạn
317
Làm Cho Người Hít Thở Không Thông Tuyệt Vọng
318
Manh Sinh Tử Chí
319
Đều Nắm Trong Tay Bên Trong
320
Trung Châu Nhiều Nghĩa Sĩ!
321
Đi Một Bước Xem Một Bước
322
Ma Đạo Dư Nghiệt
323
Loạn, Toàn Bộ Loạn!
324
Bước Vào Hư Thần
325
Cửu Tiêu Tịch Thần Đan
326
Yêu Tộc Mưu Đồ
327
Trung Châu, Còn Có Tương Lai Sao?
328
Sắp Sụp Đổ
329
Là Thời Điểm Thả Ra Tà Thần
330
Thông Thiên Chi Năng
331
Trung Châu Ân Nhân?
332
Sắp Sụp Đổ
333
Thu Mua Lòng Người
334
Tuyệt Mật Tiết Ra Ngoài Hậu Quả
335
Điệu Hổ Ly Sơn
336
Một Quyền Một Cái Hư Thần
337
Tà Thần Xuất Thế (thượng)
338
Tà Thần Xuất Thế (hạ)
339
Lấy Oán Trả Ơn
340
Trung Châu Ác Mộng
341
Heo Đồng Đội
342
Quét Ngang Thiên Hạ?
343
Bị Đoạn Một Tay
344
Không Cách Nào Ngôn Ngữ Tính Toán
345
Tề Tụ Thiên Phủ
346
Tính Toán Tà Thần
347
Trong Vòng Trăm Chiêu
348
Vây Công Tà Thần
349
Rốt Cục Xuất Thủ
350
Kinh Thế Một Kiếm!
351
Tương Kế Tựu Kế
352
Liều Mạng Một Lần!
353
Vẫn Là Bị Trọng Thương!
354
Yêu Tộc Xâm Lấn
355
Nhân Yêu Đại Chiến
356
Hết Thảy Đáp Án: Ngọc Hoàng
357
Chủng Tộc Chi Chiến
358
Oanh Liệt Người
359
Tọa Trấn Tiền Tuyến
360
Phạn Thiên Đạo Hỏa
361
Diễn Viên Quần Chúng Trang Bức Hạ Tràng
362
Ngọc Tiêu Thánh Tử Biến Hóa
363
Chết Càng Nhiều Càng Tốt!
364
Săn Giết Yêu Tổ
365
Ngươi Đến Cùng Là Quái Vật Gì
366
Phát Hiện Thủ Phạm
367
Ngươi Phát Hiện
368
Đành Phải Tiễn Ngươi Lên Đường
369
Không Có Đúng Sai, Chỉ Có Thắng Bại
370
Diễn Một Tuồng Kịch
371
Tần Đình Trong Miệng Chân Tướng
372
Hoàn Mỹ Nói Dối
373
Ngọc Hoàng Chân Nhân Kế Hoạch
374
Tính Toán Lục Chân Nhân
375
Cuối Cùng Quyết Chiến
376
Đã Phân Thắng Bại, Cũng Quyết Sinh Tử!
377
Thành Thần Khát Vọng
378
Đánh Lén
379
Tập Sát Lục Chân Nhân!
380
Nhân Vật Phản Diện Chết Bởi Nói Nhiều
381
Không Tính Thắng Lợi Thắng Lợi
382
Đối Ngọc Hoàng Chân Nhân Oán Niệm
383
Có Thể Nhường Tà Thần Vẫn Lạc
384
Luyện Hóa Phạm Thiên Đạo Hỏa
385
Hoàn Toàn Luyện Hóa!
386
Bước Vào Hóa Thần Cảnh!
387
Ngọc Hoàng Chân Nhân Xuất Thủ
388
Tà Thần Đạo Hữu, Gần Đây Vừa Vặn Rất Tốt
389
Ngọc Hoàng Chân Diện Mục
390
Hai Thần Đấu Pháp!
391
Sơ Hở Duy Nhất
392
Ngươi Làm Sao Còn Không Chết
393
Ngươi Thắng, Nhưng Là Ta. .
394
Tà Thần Vẫn Lạc
395
Tần Đình Xuất Thủ
396
Thần Giới Chỗ Dựa Tác Dụng
397
Thần Giới, Ta Đến!
398
Cảm Giác Được Không Thích Hợp
399
Hết Thảy Đều Kết Thúc
400
Gặp Lại Quân Đình Phi
401
Giang Sơn Cùng Mỹ Nhân