Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Tuan2k · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Siêu phẩm của năm

không não tàn
SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay