Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 949 chương.
502
Tần Đế Thành Thần
503
Một Người Hợp Lý, Gà Chó Lên Trời.
504
Phi Thần Đài
505
Phụ Bằng Tử Quý
506
Tần Thị Thập Tổ
507
Tần Đế Rung Động
508
Phụ Tử Gặp Nhau
509
Thương Hải Tang Điền
510
Chưởng Quản Huyền Vân Giới
511
Huyền Vân Giới Chi Chủ
512
Gần Như Vô Địch
513
Tự Tìm Đường Chết
514
Vô Tình Chi Đạo
515
Tự Mình Đa Tình?
516
Không Có Cơ Hội
517
Khiêu Khích
518
Cực Linh Giới
519
Vực Ngoại Dị Tộc
520
Một Cái Khác Liễu Trưởng Lão
521
Cái Bẫy
522
Gặp Chuyện Bất Bình, Rút Đao Tương Trợ
523
Xung Đột
524
Tân Thế Giới Cửa Lớn
525
Tứ Sư Huynh, Chớ Có Trách Ta. . .
526
Cùng Toàn Thế Giới Là Địch
527
Mưu Đồ Đại Kế
528
Gõ Bùi Nguyên Hiện
529
Sát Cơ Mọc Lan Tràn
530
Ngươi Còn Thế Nào Sống?
531
Cự Đầu Tề Tụ
532
Hoàng Lăng Xuất Thế
533
Quần Hùng Xuất Động
534
Trước Mặt Mọi Người Xung Đột
535
Lần Nữa Khiêu Khích
536
Tự Rước Lấy Nhục?
537
Khắp Nơi Chèn Ép Tiêu Cửu Tư
538
Quân Tử Có Thể Lấn Chi Lấy Phương
539
Sư Huynh, Vĩnh Biệt
540
Tự Gây Nghiệt, Không Thể Sống
541
Mọc Cánh Khó Thoát
542
Đến Cùng Là Ai, Tiết Lộ Phong Thanh
543
Mau Mời Thần Hầu Cứu Giúp!
544
Cùng Đồ Mạt Lộ
545
Thảm Liệt Cường Tráng Quá Thay
546
Ngươi Làm Sao Còn Chưa Tới?
547
Người Nào Có Thể Lấy Đầu Lâu!
548
Đưa Tiêu Công Tử Lên Đường
549
Tần Đình Cuối Cùng Mục Đích
550
Người Chết Khả Năng Bảo Thủ Bí Mật
551
Một Chút Hi Vọng Sống?
552
Thay Trời Hành Đạo
553
Hoàng Lăng Chân Chính Cơ Duyên
554
Trung Hi Thần Quốc
555
Thần Quốc Ý Nghĩa
556
Thần Quân Quà Tặng
557
Trời Muốn Sập
558
Mưa Gió Nổi Lên
559
Thần Giới Oanh Động
560
Thần Đế Phản Ứng
561
Thần Đế Giận Dữ, Thây Nằm Ức Vạn!
562
Người Người Cảm Thấy Bất An
563
Thần Đế Giáng Lâm
564
Không Có Quan Hệ Gì Với Ngươi, Không Cần Tự Trách
565
Họa Thủy Đông Dẫn
566
Chân Tướng
567
Không Thể Nào Hiểu Được Cấp Độ
568
Nghi Kỵ Chi Tâm
569
Sự Việc Đã Bại Lộ
570
Thiên Phạt Giáng Lâm
571
Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ
572
Đây Chỉ Là Một Bắt Đầu
573
Tống Trung Quân Phản Ứng
574
Tiến Thối Lưỡng Nan
575
Con Rơi
576
Thời Buổi Rối Loạn
577
Tuyệt Vọng Khí Tức
578
Thiên Đường Đến Địa Ngục
579
Chết Mới Phong Quang
580
Mưa Gió Nổi Lên
581
Thần Đế Thái Độ
582
583
Thần Đế Trừng Phạt
584
Chiều Hướng Phát Triển!
585
Thà Giết Lầm Một Trăm, Không Thể Buông Tha Một Cái!
586
Đại Thanh Tẩy Bắt Đầu
587
Cũng Giết A
588
Giống Như Đã Từng Quen Biết Một Màn
589
Trước Khi Chết Phản Công
590
Chân Vũ Thần Cung Diệt Vong
591
Thần Tôn Vẫn Lạc
592
Thần Hầu Có Lệnh, Không Còn Ngọn Cỏ!
593
Thất Phu Vô Tội, Mang Ngọc Có Tội
594
Hung Danh Hiển Hách
595
Tàn Nhẫn Thủ Đoạn
596
Diệt Trừ Cánh Chim
597
Cướp Đoạt Thần Hỏa
598
Tần Đình Tai Hoạ Ngầm
599
Tần Đình Tai Hoạ Ngầm
600
Tranh Nhau Hiến Thần Hỏa
601
Độc Kế