Hình bìa

Hệ Thống Cung Ứng Thương

Tác giả Tạc Nghiễn
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,754,866
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
337 thích
22232 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bị phế tài đột kích ngược, ngươi là có hay không khuất nhục?

Trở thành thiên tài đá kê chân, ngươi là có hay không bi phẫn?

Thân là ra trận hai tập liền treo bia đỡ đạn, ngươi là có hay không không cam lòng?

Không cần lo lắng, tất cả có ta!

Thân là chư thiên vạn giới duy nhất hệ thống thương nghiệp cung ứng, ta có thể vì ngươi lượng thân làm riêng các loại bên người hệ thống, để ngươi từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao.

Thiếu niên, hãnh diện thời điểm đến!

Thiếu niên, phản giẫm phản đột kích ngược đã đến giờ!

Tương Tự Truyện Hệ Thống Cung Ứng Thương