Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Cung Ứng Thương

Tissui17 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, hài hước. Main thích trang bức, làm hắc thủ đào tạo chí tôn, tiên đế. Bán hệ thống giúp nv phụ có thể song hành với nv chính trong vị diện truyện đó.

không não tàn hài xuyên không