Hình bìa

Đô Thị Chi Tối Ngưu Tu Tiên

Tác giả Tinh Không Thượng Thần
Thể loại Tiên Hiệp Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 492,988
Convert 100%
Cập nhật
4 thích
3461 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái điếu ti ngoài ý muốn tiếp xúc tu tiên,

Không biết tán gái bị gái để cua, giả thuần thật kỳ diệu.

Vô ý gây nhị đại, mặc cho bầy đần độn đố kị,

Không biết giả trư ăn thịt hổ, trang bức rất thống khổ!

Tương Tự Truyện Đô Thị Chi Tối Ngưu Tu Tiên