Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

33

Bình

140

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Truyện có 1641 chương.
101
Tiềm Lực Phân Cấp
102
Khủng Bố Một Cái
103
Xin Phép
104
Sơ Chiến Đại Đấu Sư
105
Ly Khứ Chi Tiền
106
Ly Khai
107
Vân Lam Tông
108
Bát Cực Băng Đích Ám Kình
109
Huyết Liên Tinh
110
Tiểu Y Tiên
111
Gia Nhập Đội Ngũ
112
Tiến Vào Ma Thú Sơn Mạch
113
Sơn Động
114
Tham Bảo
115
Ngộ Nạn
116
Băng Linh Diễm Thảo
117
Phi Hành Đấu Kĩ : Ưng Chi Dực
118
Sinh Tử Trốn Chết: Ưng Chi Dực
119
Tử Vân Dực: Ưng Chi Dực
120
Tịnh Liên Yêu Hoả: Ưng Chi Dực
121
Thăng Cấp Lục Tinh: Ưng Chi Dực
122
Địa Giai Đấu Kỹ : Diễm Phân Phệ Lãng Thước
123
Bắt Đầu Trả Thù: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
124
Giết Chóc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
125
Bát Tinh Đấu Giả Hách Mông: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
126
Kích Sát: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
127
Bao Vây: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
128
Truy Sát: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
129
Độc Chiến Đấu Sư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
130
Đột Phá Thất Tinh: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
131
Nữ Nhân Thần Bí Vs Tử Tinh Dực Sư Vương: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
132
Đấu Hoàng Cấp Bậc Đích Chiến Đấu: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
133
Y Nỉ Đích Liệu Thương: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
134
Sơn Động Đồng Cư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
135
Xuân Dược Đắc Nhá Họa: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
136
Xuân Quang Khắp Động: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
137
Phá Giải Phong Ấn: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
138
Liên Thủ Hành Động: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
139
Bạn Sinh Tử Tinh Nguyên : Diễm Phân Phệ Lãng Thước
140
Tử Linh Tinh Đáo Thủ: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
141
Sinh Tử Thì Tốc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
142
Hấp Thu Tử Sắc Năng Lượng: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
143
Cửu Tinh Đấu Giả: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
144
Cam Mộ: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
145
Đánh Chết Cửu Tinh Đấu Giả: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
146
Gặp Lại Tiểu Y Tiên: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
147
Xông Vào Hang Sói: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
148
Phá Phách: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
149
Kích Sát Nhị Tinh Đấu Sư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
150
Tiểu Sơn Cốc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
151
Tử Diễm: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
152
Bổn Nguyên Hỏa Chủng: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
153
Ngôn Hành Kì Quái: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
154
Tai Họa Độc Thể
155
Thể Chất Đáng Sợ
156
Chuẩn Bị Luyện Hóa Tử Hỏa
157
Ma Hạch Tới Tay
158
Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa
159
Tấn Cấp Đấu Sư!
160
Chênh Lệch Giữa Đấu Sư Và Đấu Giả
161
Li Biệt
162
Ba Thứ Cần Thiết Để Luyện Hóa Dị Hỏa
163
Áo Thác Đại Sư
164
Luyện Dược Sư Công Hội
165
Khảo Nghiệm Của Nhất Phẩm Luyện Dược Sư
166
Thông Qua Khảo Hạch
167
Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Trẻ Nhất
168
Cực Phẩm Đãi Ngộ Của Luyện Dược Sư
169
Cổ Đặc
170
Trao Đổi
171
Luyện Dược Sư Đại Hội
172
Trên Đường Phi Hành
173
Ngũ Phẩm Đan Dược Dẫn Đến Huyết Án Trên Không Trung
174
Đến
175
Bức Hình Tàn Khuyết Thần Bí
176
Lão Nhân Thần Bí
177
Giao Thủ
178
Dược Lão Ra Tay
179
Từng Trong Thập Đại Cao Thủ - Băng Hoàng
180
Sa Mạc Chi Hành
181
Sa Mạc Khổ Tu
182
Xảo Ngộ
183
Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy
184
Huynh Đệ
185
Thanh Lân
186
Trắc Nghiệm
187
Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ
188
Phát Hiện Của Thanh Lân
189
Dò Xét Địa Hình
190
Giải Quyết Phiền Toái
191
Thông Đạo
192
Dò Xét
193
Sinh Vật Thần Bí Trong Nham Tương*
194
Ngộ Tập
195
Song Đầu Hỏa Linh Xà
196
Dược Lão Ra Tay
197
Bích Xà Tam Hoa Đồng
198
Dưới Đáy Địa Huyệt
199
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
200
Lược Hữu Thu Hoạch