Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Chương mới lên trước
Truyện có 1641 chương.
Tiềm Lực Phân Cấp
101
Khủng Bố Một Cái
102
Xin Phép
103
Sơ Chiến Đại Đấu Sư
104
Ly Khứ Chi Tiền
105
Ly Khai
106
Vân Lam Tông
107
Bát Cực Băng Đích Ám Kình
108
Huyết Liên Tinh
109
Tiểu Y Tiên
110
Gia Nhập Đội Ngũ
111
Tiến Vào Ma Thú Sơn Mạch
112
Sơn Động
113
Tham Bảo
114
Ngộ Nạn
115
Băng Linh Diễm Thảo
116
Phi Hành Đấu Kĩ : Ưng Chi Dực
117
Sinh Tử Trốn Chết: Ưng Chi Dực
118
Tử Vân Dực: Ưng Chi Dực
119
Tịnh Liên Yêu Hoả: Ưng Chi Dực
120
Thăng Cấp Lục Tinh: Ưng Chi Dực
121
Địa Giai Đấu Kỹ : Diễm Phân Phệ Lãng Thước
122
Bắt Đầu Trả Thù: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
123
Giết Chóc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
124
Bát Tinh Đấu Giả Hách Mông: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
125
Kích Sát: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
126
Bao Vây: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
127
Truy Sát: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
128
Độc Chiến Đấu Sư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
129
Đột Phá Thất Tinh: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
130
Nữ Nhân Thần Bí Vs Tử Tinh Dực Sư Vương: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
131
Đấu Hoàng Cấp Bậc Đích Chiến Đấu: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
132
Y Nỉ Đích Liệu Thương: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
133
Sơn Động Đồng Cư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
134
Xuân Dược Đắc Nhá Họa: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
135
Xuân Quang Khắp Động: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
136
Phá Giải Phong Ấn: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
137
Liên Thủ Hành Động: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
138
Bạn Sinh Tử Tinh Nguyên : Diễm Phân Phệ Lãng Thước
139
Tử Linh Tinh Đáo Thủ: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
140
Sinh Tử Thì Tốc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
141
Hấp Thu Tử Sắc Năng Lượng: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
142
Cửu Tinh Đấu Giả: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
143
Cam Mộ: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
144
Đánh Chết Cửu Tinh Đấu Giả: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
145
Gặp Lại Tiểu Y Tiên: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
146
Xông Vào Hang Sói: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
147
Phá Phách: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
148
Kích Sát Nhị Tinh Đấu Sư: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
149
Tiểu Sơn Cốc: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
150
Tử Diễm: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
151
Bổn Nguyên Hỏa Chủng: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
152
Ngôn Hành Kì Quái: Diễm Phân Phệ Lãng Thước
153
Tai Họa Độc Thể
154
Thể Chất Đáng Sợ
155
Chuẩn Bị Luyện Hóa Tử Hỏa
156
Ma Hạch Tới Tay
157
Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa
158
Tấn Cấp Đấu Sư!
159
Chênh Lệch Giữa Đấu Sư Và Đấu Giả
160
Li Biệt
161
Ba Thứ Cần Thiết Để Luyện Hóa Dị Hỏa
162
Áo Thác Đại Sư
163
Luyện Dược Sư Công Hội
164
Khảo Nghiệm Của Nhất Phẩm Luyện Dược Sư
165
Thông Qua Khảo Hạch
166
Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Trẻ Nhất
167
Cực Phẩm Đãi Ngộ Của Luyện Dược Sư
168
Cổ Đặc
169
Trao Đổi
170
Luyện Dược Sư Đại Hội
171
Trên Đường Phi Hành
172
Ngũ Phẩm Đan Dược Dẫn Đến Huyết Án Trên Không Trung
173
Đến
174
Bức Hình Tàn Khuyết Thần Bí
175
Lão Nhân Thần Bí
176
Giao Thủ
177
Dược Lão Ra Tay
178
Từng Trong Thập Đại Cao Thủ - Băng Hoàng
179
Sa Mạc Chi Hành
180
Sa Mạc Khổ Tu
181
Xảo Ngộ
182
Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy
183
Huynh Đệ
184
Thanh Lân
185
Trắc Nghiệm
186
Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ
187
Phát Hiện Của Thanh Lân
188
Dò Xét Địa Hình
189
Giải Quyết Phiền Toái
190
Thông Đạo
191
Dò Xét
192
Sinh Vật Thần Bí Trong Nham Tương*
193
Ngộ Tập
194
Song Đầu Hỏa Linh Xà
195
Dược Lão Ra Tay
196
Bích Xà Tam Hoa Đồng
197
Dưới Đáy Địa Huyệt
198
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
199
Lược Hữu Thu Hoạch
200