Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Chương mới lên trước
Truyện có 1641 chương.
Thiên Tài Rơi Rụng
1
Đấu Khí Đại Lục
2
Khách Nhân
3
Vân Lam Tông
4
Tụ Khí Tán
5
Luyện Dược Sư
6
Hưu!
7
Thần Bí Đích Lão Giả
8
Dược Lão
9
Tá Tiễn
10
Phường Thị
11
Li Hắn Viễn Điểm
12
Hắc Thiết Phiến
13
Hấp Chưởng
14
Tu Luyện
15
Tiêu Trữ
16
Xung Đột
17
Huyền Giai Cao Cấp Đấu Kĩ
18
Huấn Luyện Tàn Khốc
19
Phách Mại
20
Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Cốc Ni
21
Thanh Phong Quyết
22
Tranh Đoạt
23
Nhất Thiết Đãi Tục
24
Tiễn Do Ngã Xuất
25
Khổ Tu
26
Trùng Kích Đệ Thất Đoạn
27
Cường Hóa Hấp Chưởng
28
Trọng Yếu Đích Nhật Tử
29
Vẫn Lạc Thiên Tài
30
Nhất Tinh Đấu Giả
31
Khiêu Chiến
32
Chứng Thực
33
Phiên Thân
34
Cảm Giác Tội Ác
35
Hoạt Kê Đột Phá
36
Tiêu Ngọc
37
Tiểu Tử Này, Không Đơn Giản
38
Nghi Thức Phục Trắc
39
Chấn Động
40
Tăng Khí Tán
41
Ngươi Thua
42
Thực Lực Của Tiêu Viêm
43
Ngươi Muốn Thử Không?
44
Lạc Mạc
45
Tiêu Viêm Bạo Nộ
46
Xâm Phạm
47
Đấu Khí Các
48
Lựa Chọn Công Pháp
49
Bang ?
50
An Tâm
51
Đột Phá
52
Đệ Cửu Đoạn
53
Trù Tiễn
54
Bất Tiểu Tâm
55
Già Nam Học Viện
56
Nghiễm Cáo
57
Cao Giá
58
Đấu Giá Kết Thúc
59
Dược Tài Đáo Thủ
60
Trang
61
Đánh
62
Dị Hỏa Bảng
63
Luyện Chế Tụ Khí Tán
64
Tấn Cấp Đấu Giả
65
Phần Quyết
66
Lựa Chọn
67
Vẫn Lạc Tâm Viêm
68
Huân Nhi Tức Giận
69
Dò Xét
70
Tình Thế Của Tiêu Gia
71
Sơ Học Luyện Dược
72
Lần Đầu Tiên Chế Thuốc
73
Không Mời Mà Đến
74
Đại Thủ Bút
75
Hợp Tác
76
Đoạn Kỳ Dược Lộ
77
Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá
78
Tiêu Gia Phản Kích
79
Luyện Dược Sư Liễu Tịch
80
Phát Hiện
81
Thẳng Thắn
82
Tiểu Phường Chủ
83
Phế Bỏ
84
Tiếp Nhận
85
Khiêu Chiến
86
Hạ Sát Thủ
87
Hạ Màn
88
Nguyệt Hắc Phong Cao
89
Liệu Lý Hậu Sự
90
Dạ Trung Tương Đáo
91
Thưởng
92
Bán Lộ Hủy Dược
93
Ánh Mắt Đĩnh Soa
94
Chương 95
95
Gia Liệt Gia Tộc Đích Hoàn Cảnh
96
Thừa Nhận
97
Tuyết Ny
98
Điều Nan
99
Uy Hiếp
100