Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Chương mới lên trước
Truyện có 1641 chương.
Giết Không Tha
701
Quyết Chiến Vân Lam Tông
702
Quyết Chiến Vân Sơn
703
Đại Bi Phong Tê Thủ
704
Vụ Hộ Pháp
705
Phong Sát Yên Cương
706
Quân Bài Chưa Lật - Tam Sắc Hỏa Liên
707
Hỏa Liên Bạo Phát
708
Giết ?
709
Đánh Chết Vân Sơn
710
Biến Cố
711
Nạp Lan Yên Nhiên Tái Hiện
712
Dược Lão Chiến Vụ Hộ Pháp
713
Đấu Tông Đại Chiến
714
Bị Bắt
715
Thống Khổ
716
Xử Lý Vân Lam Tông
717
Kết Cục Của Vân Lam Tông
718
Kết Thúc
719
Tình Thế
720
Tông Môn Đại Hội
721
Độc Tông
722
Dược Lão Lưu Lại
723
Thế Lực Sơ Thành
724
Ly Biệt
725
Khỏi Hẳn
726
Liên Minh
727
Viêm Minh
728
Sự Thành
729
Luyện Chế
730
Bế Quan
731
Thanh Sơn Trấn
732
Gặp Cố Nhân
733
Sơn Cốc Cổ Quái
734
Bóng Đen Thần Bí
735
Tiểu Y Tiên?
736
Tử Nghiên Tấn Giai
737
Đan Thành
738
Hách Gia
739
Viện Thủ
740
Hách Càn
741
Bế Tử Quan
742
Thay Đổi
743
Linh Hồn Thăm Dò
744
Tấn Giai Đấu Hoàng
745
Xuất Cốc
746
Đại Loạn
747
Độc Tông, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc
748
Cứu Viện
749
Xà Nhân Nguyệt Mị
750
Tình Thế
751
Đại Chiến!
752
Tam Thú Man Hoang Quyết
753
Nghênh Chiến Mộ Lan Tam Lão
754
Chiến Đấu Kịch Liệt
755
Tam Thiên Lôi
756
Âm Mưu
757
Ưng Gáy
758
Độc Tông Tông Chủ
759
Thân Pháp So Đấu
760
Bạo
761
Uy Vọng!
762
Cảnh Còn Người Mất!
763
Ngưng Chiến!
764
Dạ Kiến
765
Độc Đan Chi Pháp
766
Cường Giả Xà Nhân Tộc
767
Tứ Đại Trưởng Lão
768
Bí Pháp Tam Đẳng
769
Khiêu Khích
770
Điều Dưỡng
771
Hành Động
772
Ám Sát!!
773
Lấy Ít Địch Nhiều
774
Thu Hoạch Phong Phú
775
Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
776
Trên Vân Sơn, Huân Nhi
777
Đan Tháp!
778
Thu Phục Cổ Hà!
779
Đại Thống Lĩnh!
780
Mời Nàng Giúp Đỡ!
781
Chạy Tới Xuất Vân!
782
Vạn Hạt Môn
783
Ngô Nhai
784
Hung Hiểm
785
Hạt Tất Nham
786
Môn Phái Đại Chiến
787
Chém Giết
788
Tứ Dực Thiên Ma Hạt
789
Hiện Thân
790
Thiết Hộ Pháp
791
Đấu Tông Bùng Nổ
792
Đánh Lén
793
Hạt Sơn Bỏ Mình
794
Túi Hồn
795
Phiên Hải Ấn
796
Thiết Hộ Pháp Chật Vật
797
Bắt Được
798
Liều Chết Một Kích
799
Ma Độc Ban
800