Hình bìa

Đạo Quân

Tác giả Dược Thiên Sầu
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 2,104,982
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
1
135 thích
5752 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái Địa Cầu Thần cấp trộm mộ tông sư, xâm nhập Tu Chân Giới cố sự. . . Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca. Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình, chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ. Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống, cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu. Vì nghĩa khí tranh hùng! Vì loạn thế tranh bá! Ngươi tốt, tiên hiệp!

Tương Tự Truyện Đạo Quân