Hình bìa

Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu

Tác giả Đậu Trộn Ớt Xanh
Thể loại Dị Giới Khoa Huyễn Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,505,067
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
2
335 thích
32295 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái thông thường mọt game xuyên qua thành « Dragon Ball » bên trong Sôn Gôku cố sự . Mang theo bên người Thứ Nguyên Xuyên Toa Nghi lấy vô địch chi tư xuyên qua các Nhị Thứ Nguyên, đoạt muội chỉ, ở một cái cái thế giới để lại thuộc về hắn mình vô địch truyền thuyết .

Long Châu, High school of the dead, Hokage, Đấu Phá, Long Châu GT, Tần Thì, Sekirei, One Piece, Toriko, Lol, ....

Tương Tự Truyện Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu