Hình bìa

Vạn Thế Trinh Đế

Tác giả Nhiếp Tiểu Đao
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,957,233
Convert 100%
Cập nhật
3 thích
6882 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt qua lại thành một tên phế vật? Tư chất thấp kém? Ngày ngày chịu khổ?

Hết thảy không là vấn đề.

Hệ Thống mang ta hoành hành dị giới!

Ta mang một đám mỹ thê khinh thường quần hùng, xưng bá thiên hạ!

Tương Tự Truyện Vạn Thế Trinh Đế