Hình bìa

Tuyệt Thế Tà Tôn

Tác giả Tất Cánh Thị Tuẩn Xà
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,700,009
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
280 thích
56920 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng!

Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp!

Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn!

Tương Tự Truyện Tuyệt Thế Tà Tôn