Hình bìa

Tuyệt Phẩm Sát Thần

#TPST

Tác giả Hứa Hẹn Quá Thương
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 486,149
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
10 thích
16009 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Cất bước ở trong bóng tối Tu La, trở lại đô thị.

Hắn là thầy thuốc, cũng là sát thủ.

Hắn là giáo thư dục nhân lão sư, cũng là miệng đầy quỷ thần thầy tướng.

Giống nhau đô thị, không đồng dạng như vậy sát thủ sinh hoạt.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tuyệt Phẩm Sát Thần