Hình bìa

Túng Thiên Thần Đế

Tác giả Tiên Hoàng
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 5,041,067
Convert 100%
Cập nhật
20 thích
17404 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một mảnh Thanh Diệp nghịch loạn năm tháng, vạch trần vạn cổ tân bí, thiếu niên từ bé nhỏ quật khởi, mai táng thần ma.

Ngủ đẹp nhất nữ nhân, giết mạnh nhất kẻ địch.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nghiền ép vạn giới thiên kiêu, thề muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử giả.

Dung hợp chín đại chân huyết, thành tựu vô thượng Thần Đế, một người một chiêu kiếm, giết hết thế gian địch!

Tương Tự Truyện Túng Thiên Thần Đế