Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

158

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tu La Đế Tôn (Dịch)

Thạch Hạo

Nhân Vật Chính · Nam

ThôngThông minhminThôngThôngThông