Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

158

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tu La Đế Tôn (Dịch)

Truyện có 967 chương.
1
Phản phệ
2
Cửu Chuyển Lược Thiên
3
Tống Thiên Minh
4
Gãy chân
5
Võ Đồ Trung cấp
6
Bán thuốc
7
Cầu người phải có cầu người thái độ
8
Quỳ xuống
9
Khỏi bệnh
10
Hổ vào bầy dê
11
Một quyền
12
Quét ngang
13
Gậy ông đập lưng ông
14
Hối hận sao?
15
Bá Thể Thuật
16
Lại phế một chân
17
Chọn ngọc
18
Bày trận
19
Lòng tham
20
Linh thạch
21
Mã Đại Nhi mời
22
Tình địch
23
Nháo sự
24
Thất vọng
25
Làm lớn chuyện
26
Uy của cường giả không thể đụng
27
Thực lực khủng bố
28
Sát thủ
29
Việc nhà
30
Tống gia phản kích
31
Một côn quét ngang
32
Giết tới Tống gia
33
Ai có thể ngăn?
34
Khoan thai tới chậm
35
Mưa tên
36
Giết thống lĩnh
37
Xông vào phủ Thành chủ
38
Trần Tử Hào bại
39
Danh chấn khắp thành
40
Bá Thể?
41
Lão cha bao ngươi hết
42
Người nào là hung thủ
43
Đến
44
Mở tiệc chiêu đãi
45
Hàn Vân Đường
46
Đến nhà xin lỗi
47
Bán mình mai táng cha
48
Vô si
49
Đạo mạo trang nghiêm, hết thảy tiêu diệt
50
Mười đại gia tộc giết tới
51
Tiền chuộc
52
Sở Binh mời chào
53
Giết tiến Mộ Dung phủ
54
Ngạnh kháng Thí Nguyệt Cung
55
Mộ Dung thị khuất phục
56
Hung phạm hiện thân?
57
Không phải ngươi!
58
Thạch Hạo ủy thác
59
Săn bắn đầu xuân
60
Huynh đệ bất hòa
61
Hãm hại
62
Ngàn vạn mưa tên như bình thường
63
La Thần
64
Sát vũ mà đi
65
Võ Tông!
66
Đồ đệ của Võ Tôn sao? Chiếu phế
67
Con Đường Vương Giả
68
Đối chọi gay gắt
69
Một cái thế giới càng lớn
70
Bóc hoàng bảng
71
Nói bậy nói bạ
72
Thuốc đến bệnh trừ
73
Tăng lên điên cuồng
74
Giết tới phủ Võ Tôn
75
Tử Tinh Pháo
76
Đá bể
77
Võ Tôn mười sáu tuổi?
78
Chiến Võ Tôn
79
Chết không nhắm mắt
80
Lại phế
81
Đưa quan tài
82
Giết chóc
83
Cũng có Võ Tôn
84
Mạnh yếu chuyển biến
85
Giải quyết
86
Tứ phong
87
Xúi giục
88
Lâm Nguyệt Ngữ mất tích
89
Phá mười cực
90
Ám Kình
91
Ngàn dặm tặng đầu người
92
Sở gia trở mặt
93
Lựa chọn thứ ba
94
Đổi cái Hoàng đế
95
Nghèo từ
96
Khảo hạch
97
Hạng nhất
98
Tìm phiền toái
99
Luyện đan
100
Khai linh trí