Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

91

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tu La Đế Tôn - Dịch

dung44 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện lôi cuốn, súc tích

không não tàn
longxinh000 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện rất hay

không não tàn