Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

145

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tu La Đế Tôn (Dịch)

belldandy · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện nội dung thì hay nhưng hơi ít tình cảm.

Tà Tôn · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện lôi cuốn, súc tích

không não tàn
longxinh000 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện rất hay

không não tàn