Hình bìa

Tử Kinh Lệnh

Tác giả Tân Bản Hồng Song Hỉ
Thể loại Huyền Huyễn Dị Giới
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 2,697,600
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
1
193 thích
23212 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên địa hữu chính khí, Tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, Thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hạo nhiên, Phái hồ tắc thương minh.

Trong lòng còn có chính khí, không địa vực có khác, vô tính đừng phân chia, không thân phận chi kém.

Hắn gọi Nam Phong, từ trong đống người chết leo ra lần nữa trùng sinh.

Phóng đãng không bị trói buộc, nhưng không mất chân lý tùy hành, dùng hành động vì bản thân mở khác biệt chi lộ, dùng năng lực đi ra thất thải nhân sinh.

Cố sự từ Tử Kinh Lệnh bắt đầu...

Tương Tự Truyện Tử Kinh Lệnh