Hình bìa YY Dịch

Trụ Lâm (Dịch)

纣临

Tác giả Ba Ngày Ngủ Hai
Thể loại Khoa Huyễn Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp...
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 10+
Phụ trách Thánh Thiên Tiên Vực
YY Dịch
Cảm Xúc Người Đọc
3
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Tác phẩm mới của Đại Thần Ba Ngày Ngủ Hai để chào đón năm mới 2018

Đã chính thức ra mắt lúc 21 giờ 3 tháng 1 năm 2018!

Nếu đã đọc qua Kinh Tủng Lạc Viên thì không nên bỏ qua bộ này.

Cầu đề cử - cầu ủng hộ - cầu chia sẻ !!!!!!!!!!!!!! Cám ơn mọi người đã xem !
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý : Hố Sâu Vạn Trượng

6 bài
Giới Thiệu Truyện

Chết rồi gọi là Thụy.

Người tàn nghĩa tổn thiện, gọi là Trụ.

Nhưng, có một ác Thụy là tổ, đối với thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, chính là một đời kiêu hùng.

So với vô số Thụy chi tài trí bình thường phía trên, lại như thế nào?

Nếu như trụ là tội, tội khi lại lâm.

Khi thứ năm vương quốc lần nữa mục là lúc, nghịch thập kỳ tự nhiên tái hiện.

Này dưới cờ này chi ác tài, tội đồ... Cũng cầm lần nữa nhấc lên một hồi phá vỡ thời đại triều dâng.

Chương Mới Nhất

Tương Tự Truyện Trụ Lâm (Dịch)