TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường

Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường

#TSTQMAT

Tác giả Nam Thiên Nhất Hạc
Thể loại Lịch Sử Quân Sự Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,351,208
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
2 thích
3494 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường giới thiệu tóm tắt: . uukanshu. o Công Nguyên 228 niên, Gia Cát Lượng vừa ra Kỳ Sơn, đầu quân Mã Tắc chủ động xin đi đi thủ Nhai Đình, kết quả binh bại luận tội bị giết; Công Nguyên 208 niên xuân, Xích Bích Chi Chiến đêm trước, một cái Quân Giáo đại học năm thứ nhất sinh viên mới đột nhiên đi tới cái loạn thế này biến thành Mã Tắc, vận mạng hắn sẽ có như thế nào thay đổi đây? cùng Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Chu Du, Tào Tháo, Tôn Quyền những thứ này đương đại Nhân Kiệt nói một chút Thiên Hạ đại thế, cùng những thứ kia danh môn viện thục giảng một chút Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lại xem ta Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường phong thái! h T Tp:W. uuKanShu. Co

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường

Bình luận Facebook của truyện Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường