Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Lịch Sử

Giới Thiệu Thể Loại Lịch Sử

Thường có bối cảnh vào các thời đại phong kiến, nhân vật chính sẽ sống lại hoặc xuyên không đến những triều đại ấy và thay đổi lịch sử.

Truyện Mới Trong Thể Loại Lịch Sử

Thiên Thần vs Ác Quỷ

Còn tiếp...
2019

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Thiên Long Hóa Người

Còn tiếp...
2018

Quật Khởi Đi, Nước Đức

Còn tiếp...
2017

Ỷ Thiên hậu truyện (Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ tử)

Còn tiếp...

Bá Quyền Địa Trung Hải

Còn tiếp...
2016

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Hồng Trần

Còn tiếp...
2019

Ký Sự Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư

Còn tiếp...

Huyết Hận Phi Ưng

Còn tiếp...
2017

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Phong Thần Vấn Đạo

Còn tiếp...
2018

Tam Quốc Chí Bạo Quân Lý Giác

Còn tiếp...
2019

Trọng Sinh Chi Đại Tam Quốc Thì Đại

Còn tiếp...
2016

Đại Tống Cấp Học Bá

Còn tiếp...
2019

Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

Còn tiếp...
2016

Vạn Kiếp Phi Hoa

Còn tiếp...
2018

Chưa rõ tên

Còn tiếp...
2018

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Trinh Quán Nhàn Nhân

Còn tiếp...
2016

Dược Môn Trọng Sinh: Thần Y Thứ Nữ

Còn tiếp...
2016

Chuế Tế (ở Rể)

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Cuồng Chiến Tướng

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Thiên Kiều Bách Mị

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Đồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Bá Huyết Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Thần Cấp WeChat Bạo Ngược Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Hải Yêu

Còn tiếp...
2016

Thú Hàng Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Đoái Hoán Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Còn tiếp...
2016

Trùm Vũ Khí Xuyên Qua Ở Đại Tần

Còn tiếp...
2016

Thiên Đường Cẩm Tú

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đại Bá Chủ

Còn tiếp...
2016

Trở Lại Tam Quốc Biến Thành Mãng

Còn tiếp...
2016

Trường Nhạc Ca

Còn tiếp...
2016

Đại Minh Chí Thánh

Còn tiếp...
2016