Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Lịch Sử

Giới Thiệu Thể Loại Lịch Sử

Thường có bối cảnh vào các thời đại phong kiến, nhân vật chính sẽ sống lại hoặc xuyên không đến những triều đại ấy và thay đổi lịch sử.

Truyện Mới Trong Thể Loại Lịch Sử

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Vạn Kiếp Phi Hoa

Còn tiếp...
2018

Thiên Long Hóa Người

Còn tiếp...
2018

Chưa rõ tên

Còn tiếp...
2018

Võng Du Chi Bá Huyết Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Thần Cấp WeChat Bạo Ngược Tam Quốc

Còn tiếp...
2018

Huyết Hận Phi Ưng

Còn tiếp...
2017

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Hải Yêu

Còn tiếp...
2016

Thú Hàng Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Đoái Hoán Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Còn tiếp...
2016

Trùm Vũ Khí Xuyên Qua Ở Đại Tần

Còn tiếp...
2016

Thiên Đường Cẩm Tú

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đại Bá Chủ

Còn tiếp...
2016

Trở Lại Tam Quốc Biến Thành Mãng

Còn tiếp...
2016

Trường Nhạc Ca

Còn tiếp...
2016

Đại Minh Chí Thánh

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Tối Cường Quân Sư

Còn tiếp...
2016

Đại Tần Này Đế Vương Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Thiếu Lâm Bát Tuyệt

Còn tiếp...
2016

Thế Thiên Hành Đạo

Còn tiếp...
2016

Trở Về Thời Lê Sơ ( Soán Lê)

Còn tiếp...
2016

Đại Đường Tiêu Dao Vương

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Viên Gia Con Thứ

Còn tiếp...
2016

Đại Quốc Y

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Tống Võ Đại Đế

Còn tiếp...

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Còn tiếp...
2016

Trùng Sinh Ấn Độ Tài Trí Hơn Người

Còn tiếp...
2016

Thần Quyến Tây Ban Nha

Còn tiếp...
2016

Tùy Mạt Chi Loạn Thần Tặc Tử

Còn tiếp...
2016

Đại Đường Tiểu Hầu Gia

Còn tiếp...
2016

Đại Việt Sử Ký Toàn Truyện

Còn tiếp...
2018

Chiến Quốc Phong Vân Chi Hàn Quốc Tái Khởi

FULL
2016

Trọng Sinh Tam Quốc Chinh Chiến Thế Giới

FULL
2016

Trong Tuyệt Cảnh Thứ Ba Đế Quốc

FULL
2016

Ta Muốn Làm Thủ Phụ

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Trở Về

Còn tiếp...
2016