Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Lịch Sử

Giới Thiệu Thể Loại Lịch Sử

Thường có bối cảnh vào các thời đại phong kiến, nhân vật chính sẽ sống lại hoặc xuyên không đến những triều đại ấy và thay đổi lịch sử.

Truyện Mới Trong Thể Loại Lịch Sử

Tam Công La Mật Quyền

Còn tiếp...
2018

Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Còn tiếp...
2018

Tiểu Hiệp Khách

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Huyết Hận Phi Ưng

Còn tiếp...
2017

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

Dropped
2012

Nữ trạng nguyên - Cập nhật

Còn tiếp...
2018

Đại Ngụy Cung Đình

FULL
2016

Lều Chõng

Dropped

Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Năm 1884

Dropped
2010

Cực Phẩm Phong Lưu

Còn tiếp...
2018

Sử Kí Hoá Rồng

Còn tiếp...
2018

Chiến Thần Hồ Quốc

Còn tiếp...
2018

Tô Ký Quan Tài Phô

FULL

Truyền Kì Mạn Lục

FULL

Hán Hương

Dropped
2017

Cực Phẩm Đế Vương

FULL
2016

Đấu Tôn Tử Pháp

Còn tiếp...
2018

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL
2016

Đao Bút Lại

FULL
2015

Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm

Còn tiếp...
2017

Một Ngôi Mộ Hai Số Phận

Còn tiếp...
2017

Tam Quốc Lục Ma

FULL
2018

Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân

Dropped
2012

Tam Quốc Trọng Mưu Thiên Hạ

Dropped
2016

Phấn Đấu Tại Ban Đầu Đường

Dropped
2016

Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu CV

FULL
2017

Vọng Tộc Phong Lưu

FULL
2016

Tam Quốc Chi Vô Hạn Triệu Hoán

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ II

FULL
2016

Đế Quốc Bá Chủ

Dropped
2018

Đại Đường Trinh Quán Đệ Nhất Hoàn Khố

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Dong Binh Thiên Hạ

Dropped
2017

Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

Dropped
2017

Thiên Hạ Kiêu Hùng

FULL

Y Thống Giang Sơn ( Dịch)

Dropped
2014

Phấn Đấu Tại Hồng Lâu

Dropped
2017

Mang Theo Phần Mềm Hack Xông Pha Thiên Hạ

Dropped

Tử Dương

Dropped