Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Lịch sử

Truyện Mới Trong Thể Loại Lịch sử

Đại Ngụy Cung Đình

Còn tiếp...
2016

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm

Còn tiếp...
2017

Cực phẩm trướng phòng (Dịch)

Còn tiếp...

Hán Hương

Còn tiếp...
2017

Lẵng Lơ Tao Nhã

Còn tiếp...

Bí Mật Hoàng Lăng(Royal place)

Còn tiếp...
2018

Tử Dương

Còn tiếp...

Đại Tống Tướng Môn

Còn tiếp...

Cương Thiết Hoàng Triều

HT

Đại Đường Song Long Đoạt Diễm Ký

HT

Đại Đường Y Thần

HT

Hãn Thích

Dropped
2013

Tam Quốc Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

HT

Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

Dropped

Thiên Tống

HT
2015

Người Nguyên Thủy Đều Sợ Ngây Người

HT

Đại Đường Vạn Hộ Hầu

HT

Mật Thám Phong Vân

Dropped
2015

Đặc Công Tà Phi

Dropped
2014

Tiểu Thư Sinh Nghịch Tập Chi Đồ

Còn tiếp...
2017

Thiết Huyết Cường Quốc

Dropped

Trong Cơ Thể Ta Có Một Kaguya

Dropped

Minh Mạt Truyền Kỳ

Dropped

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Dropped

Bắc Tống Tiểu Đầu Bếp

Dropped

Ta Muốn Làm Môn Phiệt

Dropped
2017

Tam Quốc Ta Là Người Vô Danh

Dropped
2017

Đại Quan Nhân

Dropped

Thủy Hử Cầu Sinh Ký

HT

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

HT
2011

Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

HT
2016

Mị Hoặc Đế Vương Tâm: Đệ Nhất Sủng Phi

HT

Tam Quốc Ta Là Hoàng Thái Tử

Dropped

Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

HT

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Dropped

Nhất Phẩm Đường Hầu

Dropped

Đại Thời Đại 1958

HT

Tùy Mạt Âm Hùng

Dropped

Y Thống Giang Sơn

Dropped