Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

130

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

Truyện có 2100 chương.
1
Tô Đát Kỷ Hại nước hại dân
2
Lên liền hai cấp (1)
3
Lên liền hai cấp (2)
4
Hoàng phẩm thượng giai
5
Loạn tướng Hạ Hầu Ân
6
Triệu hoán Hạo Thiên Khuyển (1)
7
Triệu hoán Hạo Thiên Khuyển (2)
8
Desert Eagle thể hiển uy lực
9
Kỹ năng truyền thừa
10
Thú triều khủng khiếp (1)
11
Thú triều khủng khiếp (2)
12
Yêu Vương
13
Thiên cơ bất khả lộ sót
14
Thanh Đàn Thành (1)
15
Thanh Đàn Thành (2)
16
Trời sinh chính khí cương trực
17
Đại La Thánh Khí
18
Tự loạn đầu trận tuyến (1)
19
Tự loạn đầu trận tuyến (2)
20
Tu sĩ Ma Đạo
21
Nhổ cỏ nhổ tận gốc
22
Ngang ngược không cố kỵ (1)
23
Ngang ngược không cố kỵ (2)
24
Gió nổi mây phun
25
Ngộ thương
26
Cung kính tiễn tam hoàng tử (1)
27
Cung kính tiễn tam hoàng tử (2)
28
Vô tư kính dâng
29
Thiên Cương Tam Thập Lục Biến
30
Huyền Linh Tông chấn động (1)
31
Huyền Linh Tông chấn động (2)
32
Thua
33
Thẳng thắn vô tư
34
Đè ép (1)
35
Đè ép (2)
36
Cho ngươi ba chiêu
37
Khoảnh khắc hoa nở
38
Cao thủ ẩn nấp
39
Điều khiển sương mù đằng vân (1)
40
Điều khiển sương mù đằng vân (2)
41
Huyết Đao Vệ
42
Thương hội Yến gia
43
Phong Linh Căn (1)
44
Phong Linh Căn (2)
45
Huyết Đao Vương
46
Khách sạn Lạc Nhai (1)
47
Khách sạn Lạc Nhai (2)
48
Quan Thánh Đế
49
Vũ Thánh bá đạo
50
Quân công tử (1)
51
Quân công tử (2)
52
Nam công chúa
53
Đệ nhất thiên tài Vương Đô
54
Khắp nơi tới triều
55
Thái sư Giả Tuân
56
Cấm vệ của hoàng cung
57
Sợ chạy
58
Càn hoàng đế (1)
59
Càn hoàng đế (2)
60
Chu Tước Đài
61
Cuộc chiến Thuế Phàm
62
Phương pháp bảo vệ phần thắng (1)
63
Phương pháp bảo vệ phần thắng (2)
64
Đồng quy vu tận
65
Đánh cược tính mạng
66
Cương quyết (1)
67
Cương quyết (2)
68
Một đao kia
69
Thần trợ công
70
Tham gia đàm phán (1)
71
Tham gia đàm phán (2)
72
Cường thế
73
Nàng là con dâu của ngài (1)
74
Nàng là con dâu của ngài (2)
75
Khắp chốn giang hồ là tên ta
76
Ngân Long Tru Hồn Thương
77
Mỹ nhân đang tắm (1)
78
Mỹ nhân đang tắm (2)
79
Tàn bạo
80
Vũ Hội Nam Trác Tiềm Long
81
Hắc Dạ Các
82
Phần thưởng của nhiệm vụ phong phú (1)
83
Phần thưởng của nhiệm vụ phong phú (2)
84
Làm vẻ vang cho hoàng thất.
85
Cái gì gọi là trọng trách
86
Vua của trăm binh (1)
87
Vua của trăm binh (2)
88
Bãi trừ cấm vệ lệnh
89
Càn Nguyệt Song Tinh (1)
90
Càn Nguyệt Song Tinh (2)
91
Chó đen giảm giá trị
92
Ngươi có lên hay không
93
Pháp thuật huyền phẩm (1)
94
Pháp thuật huyền phẩm (2)
95
Phách lực
96
Biết trước tương lai! Kích thước như ý!
97
Dũng khí của thái tổ (1)
98
Dũng khí của thái tổ (2)
99
Rút thưởng bùng nổ!
100
Hoàng triều Nam Trác