Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

130

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch) của tác giả Nhâm Ngã Tiếu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
89,000
2
74,000
3
10,000
4
2,001
5
2,000
6
2,000
7
1,500
8
696
9
500
10
500
11
500
12
400
13
399
14
300
15
211
16
210
17
200
18
200
19
200
20
200