Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

42

Bình

211

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Nghịch

Truyện có 2097 chương.
1
Ly hương.
2
Tiên Nhân
3
Trắc thí.
4
Vô tình.
5
Đường về.
6
Lợi thế.
7
Lưu thư
8
Thạch châu.
9
Hạ nhai.
10
Nhập môn.
11
Trương Hổ.
12
Tiên phù.
13
Trưởng lão.
14
Dị biến.
15
Hoài nghi.
16
Đệ tử.
17
Tu tiên.
18
Hồ lô.
19
Trục môn.
20
Cửu vân
21
Linh đan.
22
Tán công.
23
Thập Vân.
24
Tu Luyện.
25
Ngưng khí.
26
Sát ý.
27
Tới chơi.
28
Tạp vụ.
29
Dâng tới tận cửa.
30
Vương Hạo
31
Tuyết thuỷ.
32
Giao dịch.
33
Khẩu quyết.
34
Tập huấn.
35
Hậu sơn.
36
Thị phi.
37
Bốn năm.
38
Quang ban.
39
Cụ phú.
40
Khách đến.
41
Ngô công.
42
Ngô công ngộ địch.
43
Bạn cũ.
44
Lý Sơn.
45
Đê tiện.
46
Lão quái.
47
Tỷ thí (1).
48
Tỷ thí (2).
49
Tỷ thí (3).
50
Tỷ thí (4).
51
Xuất trận (1).
52
Xuất trận (2).
53
Xuất trận (3).
54
Xuất trận (4).
55
Xuất trận (5).
56
Xuất trận (6).
57
Xuất trận (7).
58
Kết Thúc
59
Chất Vấn
60
Trưởng Lão
61
Sư Tổ
62
Lai Kiếp
63
Cường thế
64
Rời Phái
65
Tang Môn
66
800 Phiếu
67
Âm Mưu
68
Trảm Sát
69
Khôi Lỗi Thuật
70
Hồi Gia
71
Lại 4 Năm
72
Đoạt Cơ Pháp
73
Thiên Thủy Thành
74
Tai ương xì máu
75
Tái ngộ cố nhân
76
Phi kiếm cổ quái
77
Tức Mặc Lã Nhân
78
Đằng Gia Thành
79
Tế luyện phi kiếm
80
Huyết Luyện Pháp
81
Đoạt cơ (1)
82
Đoạt cơ (2)
83
Đoạt cơ (3)
84
Đoạt cơ (4)
85
Đoạt cơ (5)
86
Đống hoang tàn trong rừng
87
Hoàng tuyền hàn đan
88
Lam phu quái nhân
89
Pháp bảo kinh nhân
90
Sơ lộ dấu vết
91
Cực âm linh lực
92
Thi Âm tông (1)
93
Thi Âm tông (2)
94
Thi Âm tông (3)
95
Tiến vào tông.
96
Lô đỉnh
97
Đại biến
98
Vực ngoại chiến trường
99
Thạch châu biến
100
Tế luyện vỏ kiếm