Danh sách chương Tiên Nghịch

Chương mới lên trước
Truyện có 2097 chương.
Ly hương.
1
Tiên Nhân
2
Trắc thí.
3
Vô tình.
4
Đường về.
5
Lợi thế.
6
Lưu thư
7
Thạch châu.
8
Hạ nhai.
9
Nhập môn.
10
Trương Hổ.
11
Tiên phù.
12
Trưởng lão.
13
Dị biến.
14
Hoài nghi.
15
Đệ tử.
16
Tu tiên.
17
Hồ lô.
18
Trục môn.
19
Cửu vân
20
Linh đan.
21
Tán công.
22
Thập Vân.
23
Tu Luyện.
24
Ngưng khí.
25
Sát ý.
26
Tới chơi.
27
Tạp vụ.
28
Dâng tới tận cửa.
29
Vương Hạo
30
Tuyết thuỷ.
31
Giao dịch.
32
Khẩu quyết.
33
Tập huấn.
34
Hậu sơn.
35
Thị phi.
36
Bốn năm.
37
Quang ban.
38
Cụ phú.
39
Khách đến.
40
Ngô công.
41
Ngô công ngộ địch.
42
Bạn cũ.
43
Lý Sơn.
44
Đê tiện.
45
Lão quái.
46
Tỷ thí (1).
47
Tỷ thí (2).
48
Tỷ thí (3).
49
Tỷ thí (4).
50
Xuất trận (1).
51
Xuất trận (2).
52
Xuất trận (3).
53
Xuất trận (4).
54
Xuất trận (5).
55
Xuất trận (6).
56
Xuất trận (7).
57
Kết Thúc
58
Chất Vấn
59
Trưởng Lão
60
Sư Tổ
61
Lai Kiếp
62
Cường thế
63
Rời Phái
64
Tang Môn
65
800 Phiếu
66
Âm Mưu
67
Trảm Sát
68
Khôi Lỗi Thuật
69
Hồi Gia
70
Lại 4 Năm
71
Đoạt Cơ Pháp
72
Thiên Thủy Thành
73
Tai ương xì máu
74
Tái ngộ cố nhân
75
Phi kiếm cổ quái
76
Tức Mặc Lã Nhân
77
Đằng Gia Thành
78
Tế luyện phi kiếm
79
Huyết Luyện Pháp
80
Đoạt cơ (1)
81
Đoạt cơ (2)
82
Đoạt cơ (3)
83
Đoạt cơ (4)
84
Đoạt cơ (5)
85
Đống hoang tàn trong rừng
86
Hoàng tuyền hàn đan
87
Lam phu quái nhân
88
Pháp bảo kinh nhân
89
Sơ lộ dấu vết
90
Cực âm linh lực
91
Thi Âm tông (1)
92
Thi Âm tông (2)
93
Thi Âm tông (3)
94
Tiến vào tông.
95
Lô đỉnh
96
Đại biến
97
Vực ngoại chiến trường
98
Thạch châu biến
99
Tế luyện vỏ kiếm
100