Hình bìa

Tiến Hóa Đích Tứ Thập Lục Ức Trọng Tấu

Tác giả Tương Vị Hành Giả
Thể loại Khoa Huyễn Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,639,328
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
306 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Theo một khỏa tinh cầu tánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu xuất phát, sẽ chứng kiến vô số văn minh hưng vong suy sụp, giống loài sinh ra đời cùng diệt vong, tại vô số thiên tai mà thay đổi phía dưới, không có gì là vĩnh hằng bất biến đấy, chỉ có không ngừng cải biến bản thân, tại nghịch cảnh bên trong liên tục tiến hóa, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thắng lợi.

Câu chuyện, từ một cái nho nhỏ tế bào bắt đầu..

Tương Tự Truyện Tiến Hóa Đích Tứ Thập Lục Ức Trọng Tấu