Hình bìa

Thiên

Tác giả Lão Thiên
Thể loại Tiên Hiệp Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 348,216
Convert 57%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 17+
94 2 phiếu
Thấp độ YY
5 thích
3360 đọc
5 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hành trình khám phá tu nguyên giới, Đại lục Nguyên Thiên, bắt đầu tại Dược viên Thanh Phong Phái, ,,,,,,, Nguyên, Huyệt, Tượng, Giác, Thể, Đạo là lục cảnh giới trong truyện Hệ cơ bản, hệ hiếm, hệ cực hiếm, là những năng lực hệ trong truyện ,,,,,,.^^

Tương Tự Truyện Thiên