Hình bìa

Thiên Giới Gian Thương

Tác giả Phong Cuồng Thử Tiêu
Thể loại Tiên Hiệp Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 646,458
Convert 100%
Cập nhật
63 thích
1319 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Cùng thần tiên buôn bán, ta là không phải là có chút quá cao mức độ à?" Mỗi khi thấy tường góc đống kia rơi tràn đầy bụi đất Tiên Khí lúc, Cao Dương luôn là không kìm lòng được nghĩ như vậy.

Tương Tự Truyện Thiên Giới Gian Thương