Hình bìa

Thi Hung

Tác giả Tiểu Hôi Trư
Thể loại Huyền Huyễn Linh Dị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,973,608
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 12+
1988 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta gọi Khương Tứ, là một con hoạt thi, có người thân thể, cương thi trái tim, tay trái trên mu bàn tay, còn có một con Thao Thiết chi nhãn, chuyên môn lấy ác quỷ, oán khí, Yêu Long làm thức ăn.

Hai mươi năm trước, ta bị một đám trộm mộ từ trong quan tài móc ra, từ đây đi lên dò xét âm mộ, tầm long huyệt, ăn ác quỷ một con đường không có lối về.

Tương Tự Truyện Thi Hung