Hình bìa

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tác giả Hổ Báo Kỵ
Thể loại Huyền Huyễn Lịch Sử
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,447,201
Convert 100%
Cập nhật
12 thích
4006 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Chu phàm xuyên qua đến Hán mạt, thành ca hắn Chu Du, lại nhiều ra một cái Tuần Thú sư hệ thống, từ đây thiên hạ động vật đều ở nắm trong bàn tay.

Công Tôn Toản ngươi có Bạch Mã, ngươi chờ, ta tổ cái hắc mã xưa nay vui đùa một chút.

Tào Tháo ngươi có hổ báo kỵ, ngươi chờ, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hổ kỵ cùng báo kỵ.

Lữ Bố ngươi có Tịnh châu lang kỵ, ngươi chờ, cái này... Lang kỵ binh ta còn thực sự không có, nếu không tổ cái tượng kỵ binh tới chơi chơi.

Tương Tự Truyện Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư