Hình bìa

Sword Art Online(Tập 2)

Tác giả Kawahara Reki
Thể loại Võng Du Sắc hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 89,879
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
79 1 phiếu
Thấp độ YY
2 thích
627 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

tập 2 của Swort Art Online. Phần này là ngoại truyện, kiểu một dạng nhật kí .

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Sword Art Online(Tập 2)