Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Truyện có 405 chương.
1
Đại hội vạn yêu
2
Thỏ ăn rất ngon
3
Quấy nhiễu giấc mộng đẹp
4
Kiếm tu Nghệ Thanh
5
Cao thủ lánh đời
6
Tự tiến cử vì Đồ
7
Cưỡng ép phong ấn
8
Yêu khí nhập thể
9
Nguy cơ thứ nhất
10
Tạm thời làm công
11
Quỷ Vương xuất thế
12
Thu phục Quỷ Vương
13
Đi trước tiên môn
14
Hóa Thần tôn giả
15
Tôn giả cướp đồ
16
Nhân gian không hủy đi
17
Tỉnh ngộ lắc lư
18
Lọc sạch Quỷ Vương
19
Tu giới thông thường
20
Tiểu thuyết nội dung cốt truyện
21
Tông môn biến cố
22
Con tin tạm thời
23
Ngu đến mức nghĩ che chở
24
Sát khí kinh ý
25
Nhiều rồi A Huỳnh
26
Thuần Âm Chi Thể
27
Lẻn vào Ngộ kiếm
28
Chanh Vũ báo thù
29
Đại thù đến báo
30
Dẫn đội rèn luyện
31
Yêu quái làm loạn
32
Hiểu chuyện ly miêu
33
Bát giai Yêu Hồ
34
Truy kích Hồ yêu
35
Thượng cổ trận pháp
36
Thanh Thanh thảo nguyên
37
Bí cảnh thời Thượng cổ
38
Thượng giới khách tới
39
Đi trước Bí cảnh
40
Rừng phòng hộ Thú Vương
41
Cỏ Mộc Tinh Linh
42
Trong lò càn khôn
43
Đan tông truyền thừa
44
Du Tiên thành đôi
45
Hóa Tiên đan thuốc
46
Bài tập ở nhà
47
Fan chung quanh
48
Truyền thừa có tác dụng trong thời gian hạn định
49
Thế gia mục đích
50
Nhà ai chí bảo
51
Thoát khỏi tông môn
52
Cản đường đánh cướp
53
Thật tốt trò chuyện một chút
54
Đột nhiên giác ngộ
55
Cỏ khô tác dụng
56
Củ cải hóa hình
57
Khai tông lập phái
58
Chọn địa điểm Yêu giới
59
Chiêu thu đệ tử
60
Đệ tử nhập môn
61
Sư không thể lừa gạt
62
Nhập môn khảo nghiệm
63
Đêm khuya chạy trốn
64
Mua một tặng một
65
Chính thức nhập môn
66
Toàn khoa lão sư
67
Không thuần Kiếm tu
68
Môn phái thi đấu
69
Thi đấu đấu vòng loại
70
Kết một thiện duyên (hai ngàn tăng thêm)
71
Thi đấu bán kết
72
Ngoài ý muốn vào thi đấu
73
Hạng nhất Barbie
74
Quốc dân gian thương
75
Tư vấn tình cảm
76
Úc gia trốn nô
77
Nói phải trái
78
Lăn lộn xã nhất định còn
79
Vô địch chưởng môn
80
Mang theo hệ thống
81
Dị giới hệ thống
82
Nhập cổ truy hồn
83
Môn phái đánh tới
84
Thiền điện tàng bí
85
Nổi lên giường khí
86
Thăng tiên một tầng
87
Đánh thức Tâm Ma (ba ngàn tăng thêm)
88
Qua cửa tầng 2
89
Luyện Ma chi tháp
90
Chết tại nói nhiều
91
Siêu không vui
92
Dịch gia chi mời
93
Dịch gia chuyến đi
94
Một cái Bạch Đoàn
95
Đi trước Huyễn Hải
96
Linh chủ Bạch Trạch
97
Huyễn Hải Giao Long
98
Vì liên minh
99
Chủ tớ khế ước
100
Có qua có lại