Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tiểucường · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện thể loại vô địch, hài, nữ chính , tag ngôn tình. ( ̄- ̄) Haha đọc củng vui đó

hài ngôn tình tu luyện từng bước