Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Nghệ Thanh

Nhân Vật Chính · Nam

Người người đều nói Nghệ Thanh là thế gian đệ nhất kiếm tu, kiếm thuật tu vi không người có thể đ...

Thẩm Huỳnh

Nhân Vật Chính · Nữ

Sư phụ của Nghệ Thanh. Sau khi xuyên việt, phiền não duy nhất của nàng chính là... Cảm giác tồn t...