Hình bìa

Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu

Tác giả Ngữ Ma
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,420,928
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
329 thích
56311 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Đại lục Thần Châu Vô Tình Băng Ma bởi vì độ phi thăng Lôi Kiếp thất bại, ngoài ý muốn xuyên qua đến địa cầu. . .

Tại đại lục Thần Châu Tu Chân Giới, hắn là quát tháo phong vân đỉnh phong nhân vật. . .

Trên địa cầu hắn lại thành một cái nhỏ bé phàm nhân, gia tộc phế vật thiếu gia. . .

Lại nhìn Vô Tình Băng Ma như thế nào hoàn thành một cái phế vật thiếu gia nghịch tập. . . Trên địa cầu lại lần nữa quật khởi. . .

Hộ Loli, gặp hồng nhan, được tri kỷ, đời này Vô Tình Băng Ma vẫn muốn tiếu ngạo Thương Khung. .

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Tu Chân Cuồng Thiếu