Hình bìa

Pháp Khống Thiên Hạ

Tác giả Già Thiên Thánh Địa
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 813,810
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
73 1 phiếu
Vừa độ YY
68 thích
22243 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Pháp Sư cần Vũ Khí cùng Trang Bị, bởi vì hắn phải làm mạnh nhất DPS!

Kỳ thật, hắn càng cần nữa kỹ năng, bởi vì phát ra không là chân lý, khống chế mới là vương đạo...

Mà lại xem một cái khống chế kỹ siêu hơn Pháp Sư, như thế nào pháp khống Thiên Hạ! !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Pháp Khống Thiên Hạ