Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Pháp Khống Thiên Hạ

Khả Nhạc Nhi

Nhân Vật Chính · Nữ

Ghệ của main.

Diệp Thiên

Nhân Vật Chính · Nam

Trọng sinh trở lại biết trước mọi thứ => bá.