Hình bìa

Nhất Phẩm Đường Hầu

Tác giả Cổ Mộc Ngư
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,833,784
Convert 100%
Cập nhật
604 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhất phẩm Đường Hầu giới thiệu tóm tắt: . uukanshu. co Trinh Quan mười bốn niên.

Đại Đường danh thần lớp lớp xuất hiện, võ tướng Như Vân.

Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân hăm hở, Khí Thôn Sơn Hà.

Một năm này, chuyển kiếp đi Đường chu phải lấy chính mình kinh người tài nấu ăn ngoạn chuyển Đại Đường, thành nhất phẩm Đường Hầu.

Tương Tự Truyện Nhất Phẩm Đường Hầu