Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nghịch Thiên Tu Tiên

Truyện có 165 chương.
1
CHƯƠNG 1: HÁI THUỐC
2
CHƯƠNG 2: VẠN NGỌC NHƯ
3
CHƯƠNG 3: PHÓ THÁC
4
CHƯƠNG 4: DƯỢC PHƯƠNG BÍ THƯ
5
CHƯƠNG 5: TU TIÊN VÀ VÔ DANH KHẨU QUYẾT ...
6
CHƯƠNG 6: ẨN TÌNH
7
CHƯƠNG 7: NAN ĐỀ
8
CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN
9
CHƯƠNG 9: HẮC PHONG TRẠI
10
CHƯƠNG 10: XÔNG VÀO
11
CHƯƠNG 11: ÁC CHIẾN
12
CHƯƠNG 12: KHIẾP SỢ
13
CHƯƠNG 13: VĨNH LẠC THÀNH
14
CHƯƠNG 14: LAM NGỌC KIỀU
15
CHƯƠNG 15: VẠ LÂY
16
CHƯƠNG 16: MANH MỐI
17
CHƯƠNG 17: RƯỢT ĐUỔI
18
CHƯƠNG 18: MÃNH THÚ GIAO TRANH
19
CHƯƠNG 19: THẢM CHIẾN
20
CHƯƠNG 20: LỤC HUYNH MUỘI
21
CHƯƠNG 21: ĐỒNG HÀNH
22
CHƯƠNG 22: MAI PHỤC
23
CHƯƠNG 23: KINH SỢ BỎ CHẠY
24
CHƯƠNG 24: BỊ LỪA
25
CHƯƠNG 25: LỤC PHIẾN MÔN
26
CHƯƠNG 26: GẶP LẠI
27
CHƯƠNG 27: BÍ MẬT
28
CHƯƠNG 28: HỒI HƯƠNG
29
CHƯƠNG 29: CHUYỆN CŨ
30
CHƯƠNG 30: LAM NGỌC
31
CHƯƠNG 31: ĐỊA PHƯƠNG XA LẠ
32
CHƯƠNG 32: ĐỘNG PHỦ
33
CHƯƠNG 33: BÌNH NHỎ HAI MÀU
34
CHƯƠNG 34: DỊCH KINH TẨY TỦY
35
CHƯƠNG 35: BIẾN CỐ
36
CHƯƠNG 36: BÌNH NHỎ CÓ BIẾN
37
CHƯƠNG 37: HẮC BẠCH LƯỠNG DỊCH VÀ CÔNG DỤNG ...
38
CHƯƠNG 38: CƯỚP TIÊU
39
CHƯƠNG 39: HỎI THĂM
40
CHƯƠNG 40: ĐẠI HỘI THĂNG THIÊN
41
CHƯƠNG 41: NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN
42
CHƯƠNG 42: TẠ THƯỜNG MINH
43
CHƯƠNG 43: MỴ THUẬT
44
CHƯƠNG 44: BẠCH TUYẾT NHẠ
45
CHƯƠNG 45: ÁM MINH
46
CHƯƠNG 46: TUYẾT LINH THANH LONG KIẾM
47
CHƯƠNG 47: THANH LONG KIẾM QUYẾT ĐỐI TAM PHÂN ...
48
CHƯƠNG 48: MA HỒN THỂ
49
CHƯƠNG 49: TÚY HƯƠNG HIỆP CỐT TÁN
50
CHƯƠNG 50: MƯU TẠI NHÂN-THÀNH TẠI THIÊN
51
CHƯƠNG 51: THẾ SỰ KHÓ LƯỜNG
52
CHƯƠNG 52: GẶP LẠI LAM NGỌC KIỀU
53
CHƯƠNG 53: MƯỢN ĐỒ
54
CHƯƠNG 54: KỲ LINH PHỆ HỒN PHIÊN VÀ PHỆ ...
55
CHƯƠNG 55: U MINH QUỶ SÁT CÔNG
56
CHƯƠNG 56: TRA HỎI
57
CHƯƠNG 57: TƯƠNG TRỢ
58
CHƯƠNG 58: MỘC CHÍNH ĐOÀN
59
CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ
60
CHƯƠNG 60: RỜI ĐI
61
CHƯƠNG 61: PHONG TỨ BÌNH
62
CHƯƠNG 62: TƯƠNG PHÚ THÀNH
63
CHƯƠNG 63: PHƯỜNG THỊ
64
CHƯƠNG 64: TỤ HUYỀN TRAI
65
CHƯƠNG 65: GIAO DỊCH
66
CHƯƠNG 66: ĐIỀU TRA VÀ HIỂU LẦM
67
CHƯƠNG 67: KIẾM LINH PHỆ QUỶ
68
CHƯƠNG 68: CÔNG DỤNG KHÁC CỦA HẮC DỊCH ...
69
CHƯƠNG 69: VẠN KIẾM QUYẾT
70
CHƯƠNG 70: TIẾN NHẬP LINH SƠN
71
CHƯƠNG 71: LINH SƠN THÁNH ĐỊA
72
CHƯƠNG 72: TRẮC THÍ (THƯỢNG)
73
CHƯƠNG 73: TRẮC THÍ (HẠ)
74
CHƯƠNG 74: TÁI NGỘ MẠC TUYẾT LINH
75
CHƯƠNG 75: MỘC NHÃ HƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: TỶ THÍ (1)
77
CHƯƠNG 77: TỶ THÍ (2)
78
CHƯƠNG 78: TỶ THÍ (3)
79
CHƯƠNG 79: TỶ THÍ (4)
80
CHƯƠNG 80: MƯỜI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
81
CHƯƠNG 81: KIẾM KHÍ ĐẦY TRỜI
82
CHƯƠNG 82: LAM NGỌC BIẾN DẪN KIẾM LINH HIỆN ...
83
CHƯƠNG 83: KẾT THÚC ĐẠI HỘI
84
CHƯƠNG 84: NGÕA DI CƯƠNG
85
CHƯƠNG 85: ÂM MƯU
86
CHƯƠNG 86: TAM THỦ NGÔ CÔNG VÀ ĐỘC GIÁC ...
87
CHƯƠNG 87: PHỆ LINH THIÊN QUỶ CHI UY ...
88
CHƯƠNG 88: KHÔNG THỂ TIN NỔI
89
CHƯƠNG 89: THƯỢNG CỔ TRUYỀN TỐNG TRẬN
90
CHƯƠNG 90: THẦN LÔI CHI TUYẾN
91
CHƯƠNG 91: CHÉM GIẾT QUỶ VẬT
92
CHƯƠNG 92: TRỞ MẶT
93
CHƯƠNG 93: KIM GIÁP PHÙ
94
CHƯƠNG 94: BỊ ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG
95
CHƯƠNG 95: CHẾ NGỰ NAM CHIÊU THÀNH
96
CHƯƠNG 96: ÂM MƯU VÀ BÍ MẬT
97
CHƯƠNG 97: HIỆP ĐỊNH
98
CHƯƠNG 98: RỜI KHỎI NGÕA DI CƯƠNG
99
CHƯƠNG 99: PHÙ TINH TRẤN
100
CHƯƠNG 100: GIAN TẾ
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 165