Hình bìa

Marvel: Vương Giả Hàng Lâm

Tác giả Marvel Vương Giả
Thể loại Khoa Huyễn Dị Năng Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,235,943
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
3 thích
3369 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một người bình thường xuyên qua Marvel thế giới thu được thôn phệ năng lực, bắt đầu thôn phệ từng cái từng cái siêu cường năng lực, trở thành Marvel thế giới vương giả cố sự!

ps: Nữ chủ rất nhiều, nhân vật chính từ người bình thường từng bước một trở thành Marvel thế giới vương giả, mới bắt đầu năng lực là bởi vì xuyên qua mà thay đổi thể chất, có thể thôn phệ ổn định năng lực không có bất kỳ tác dụng phụ. Hệ thống chỉ là phụ trợ, có thể xuyên qua Vị Diện!

Tương Tự Truyện Marvel: Vương Giả Hàng Lâm