TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Lục Vân Tiên trên app.
OPEN
Hình bìa

Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên

#LVT

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 18,963
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 5+
118 đọc
9 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thế nào là đạo lý làm người, thế nào là đối nhân xử thế.

Bao nhiêu điều ấy, đều có trong Lục Vân Tiên

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Lục Vân Tiên