Hình bìa

Long Vũ Kiếm Thần

Tác giả Ly Kiếm Thiên Nhai
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,478,571
Convert 100%
Cập nhật
78 thích
6991 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đại đạo ba nghìn, chư thần tranh phách, thiếu niên người mang chí tôn long mạch, từ hèn mọn bên trong quật khởi, một người một kiếm, giết hết thế gian địch. . . .

Cảnh giới tu luyện: _Hạ giới: Luyện khí - Ngũ thần - Mệnh luân - Nhân vương

_Thần giới: Luyện thần - Hóa thần - Thông thiên - Dưỡng đạo - Chân thần - Thần vương.

_Map 3 (chưa biết tên): Ngụy Thần - Chân Thần - Thần Vương - Thần Tôn - Thần Tổ - Luân Hồi - Thánh Cảnh - Chí Tôn. Chí Tôn cũng được xưng là Hoàng giả, Đại đế hoặc là vô địch giả.

Cvt: Muốn main vô sỉ - Max vô sỉ. Muốn main có hậu cung - gái bu thành đàn.

Tương Tự Truyện Long Vũ Kiếm Thần