Hình bìa

Long Dục Đô Thị

#LDDT

Tác giả Hắc dạ đích hương tiêu
Thể loại Sắc Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 550,515
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2010
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
1
1
139 thích
24771 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một lần ngoài ý muốn sau đó, trong cơ thể Tiếu Phong có một mỹ nữ Thần Long sống nhờ, ký kết hợp đồng về sau Tiếu Phong chiếm được Long Dục tâm kinh phương pháp tu luyện, từ lần nữa bắt đầu đi lên từng bước cường đại đô thị cuộc hành trình, dị năng trong cơ thể đều thức tỉnh, thấu thị: Nhìn hết thiên hạ mỹ nữ; nhìn xuyên: Mỹ nữ tâm sự tận đang nắm giữ, chứa nhiều dị năng kề thân, săn hết thiên hạ mỹ nữ. Ahoho!

Tương Tự Truyện Long Dục Đô Thị