Hình bìa

Kinh Thiên Vũ Tổ

Tác giả Cửu Sí Ô Nha
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,638,954
Convert 100%
Cập nhật
13 thích
9201 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thiếu niên Sở Kinh Thiên, gia tộc bị diệt, độc thân đào vong, nhưng lại bị bằng hữu tốt nhất, huynh đệ bức hạ núi lửa.

Không ngờ lại nhân họa đắc phúc, giải khai tuyệt thế chí bảo 'Thiên Đố Tháp' Huyền Bí.

Thiên Đố Tháp, Thương Thiên ghen chi!

Lại nhìn thiếu niên, cầm trong tay Thiên Đố Tháp, giết cừu địch, Diệt Tà ma, thành tựu một đoạn kinh thiên Võ Tổ tuyệt thế truyền kỳ!

Tương Tự Truyện Kinh Thiên Vũ Tổ