TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Huyền Thiên Chiến Tôn trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Huyền Thiên Chiến Tôn

Huyền Thiên Chiến Tôn

#HTCT

Tác giả Yêu Nguyệt Dạ
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,887,798
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
5116 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn bị gia tộc kỳ thị, ngẫu nhiên đạt được Linh Châu nhận chủ, từ đó nghịch thiên phá mệnh, rửa sạch nhục nhã! Bằng vào một quyển bí tịch, tu luyện đắc đạo, nhìn hắn đạp phá Cửu Trọng Sinh Thiên, chấp chưởng càn khôn áo nghĩa! Thành tựu vô thượng Huyền Thiên Chiến Tôn! Bất tử Vũ Tôn

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huyền Thiên Chiến Tôn!

Tương Tự Truyện Huyền Thiên Chiến Tôn

Bình luận Facebook của truyện Huyền Thiên Chiến Tôn