Hình bìa

Huyền Thiên Chiến Tôn

Tác giả Yêu Nguyệt Dạ
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,887,798
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
4190 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn bị gia tộc kỳ thị, ngẫu nhiên đạt được Linh Châu nhận chủ, từ đó nghịch thiên phá mệnh, rửa sạch nhục nhã! Bằng vào một quyển bí tịch, tu luyện đắc đạo, nhìn hắn đạp phá Cửu Trọng Sinh Thiên, chấp chưởng càn khôn áo nghĩa! Thành tựu vô thượng Huyền Thiên Chiến Tôn! Bất tử Vũ Tôn

Tương Tự Truyện Huyền Thiên Chiến Tôn