Hình bìa

Hãn Thích

Tác giả Canh Tân
Thể loại Quân Sự Lịch Sử
Trạng thái Dropped
Số Chữ 679,752
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
1
488 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Hãn Thích là tác phẩm thứ ba mà lão Tân tôi viết về Tam Quốc, lúc đầu tôi nghĩ, lần thứ ba viết về Tam Quốc, hẳn là rất dễ. Các sự kiện, nhân vật, địa điểm của thời kỳ Tam Quốc hầu như đều khắc ghi trong đầu, trải qua hai lần sáng tác Ác Hán và Tào tặc, bản thân tự nhận là mình đã dày công tôi luyện rồi. Thế nhưng thật không ngờ khi đặt bút viết thì mới phát hiện không phải như vậy. Phải viết được ý tưởng mới, phải tìm được điểm thiết thực phù hợp tốt nhất, cố gắng tránh khỏi lối mòn đã từng xuất hiện trước đó. Làm được điểm này cũng không dễ dàng, mà càng khó khăn chính là, phải nói được cảm xúc mạnh mẽ của mình đối với Tam Quốc...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hãn Thích