Hình bìa

Du Hí Lữ Đồ

Tác giả Đi Ngang Qua Xuyên Việt Giả
Thể loại Võng Du Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,718,660
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
80 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Người chơi trong mắt trò chơi thế giới, cùng chân nhân không khác thậm chí so người còn tinh NPC, ngoại trừ nhiều mặt bản tiện thể tay có thể thăng cấp bên ngoài, đây thật là trò chơi thế giới? Hai mắt một đóng vừa mở đột nhiên thay đổi bản đồ, nếu muốn thoát ly trò chơi ngoại lai giả Đường từ từ kỳ tu xa hề, tại đây quen thuộc nguyên tố đan vào trong thế giới làm phiền, thế nào rời đi nơi này? Tác giả xuyên việt giả mộ viên.xuyên việt giả sự vụ sở

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Du Hí Lữ Đồ