Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Diệu Thủ Huyền Y

Truyện có 654 chương.
301
Cố Công Tử
302
Nộp Vũ Khí Đầu Hàng
303
Ngụy Gia Người Đến
304
Cảnh Giới Khu
305
Hung Hăng
306
Sợ Choáng Váng
307
Ngụy Gia , Uy Phong Thật To
308
Kết Thúc
309
Mã Lão
310
Người Quen?
311
Tiểu Nhi Khóc Đêm
312
Dạ Dày Thổ Bất An
313
Thương
314
Đồ Dỏm
315
Không Hiểu Trà
316
Long Ngũ
317
Lừa Bịp Tống Tiền
318
Tam Đao Sáu Động
319
Như Băng Mỏng Trên Giày
320
Triển Lãm Tranh
321
Cảm Giác Ưu Việt Người Thật Nhiều
322
"thần Thuật "
323
Chuyển Viện
324
Tuổi Trẻ Chính Là Sẽ Bị Xem Nhẹ
325
Quách Giáo Sư
326
Đột Biến
327
Tự Mình Cầm Đao
328
Chuẩn Bị Trở Về Địa Điểm Xuất Phát
329
Cùng Về Vân Sa
330
Ta Cũng Không Chắc Bảo Đảm
331
Lưu Lại Diệp Phi
332
Không Cần Vừa Vặn
333
Ngươi Hồ Đồ Ah!
334
Diệp Phi Cuối Cùng Ra Tay!
335
Hoàn Mỹ Giải Phẫu
336
Đoàn Kịch Tiến Vào Hà Khẩu
337
Một Chữ Giá Trị Vạn Kim
338
Nếu Muốn Phú , Bồi Bổ Lộ
339
Thuốc Mang Đến Chấn Động
340
Lợi Ích
341
Làm Dáng
342
Gạt Lấy
343
Xuất Phát
344
Kẻ Thù
345
Thành Phố Cao Vân Xấu Hổ
346
Động Viên Hội
347
Co Lại Dương
348
Hiệu Quả Ngoài Dự Đoán
349
Phá Âm Về Dương
350
Ba Ẩm Ba Dò Xét
351
Dựng Sào Thấy Bóng
352
Đuổi Ra Sân Khấu
353
Món Ăn?
354
Chàng Trai Có Ngộ Tính
355
Cao Tổng Điện Thoại
356
Dự Tiệc
357
Trang Mẫn
358
Lông Mày Phát Đều Đi
359
Dược Độc
360
Người Đến Không Tốt
361
Miễn Chức
362
Tảng Đá
363
Không Cho Vào
364
Trang Mẫn Uy Thế
365
Tiểu Nhân
366
Mục Đích
367
Ngẩn Đến Còn Thoải Mái?
368
Đầu Tư Bản Chất
369
Mười Vạn Bồi Thường
370
Đoàn Khảo Sát Rời Khỏi
371
Chào Giá Ngàn Vạn
372
Kim Châm , Sát Khí
373
Kim Châm Mang Đến Chấn Động
374
Bó Tay Toàn Tập?
375
Không Biết Làm Sao
376
Chỉ Có Diệp Phi
377
Trước Trả Thù Lao
378
Đơn Giản Trị Hết
379
Cảnh Sát Đã Đến
380
Tiền Gì Cũng Không Gặp
381
Hậu Chiêu
382
Phòng Quốc An 9
383
Mạc Chí Quốc Không Biết Làm Sao
384
Mang Mặt Đi Bị Đánh
385
Miệng Vàng Lời Ngọc
386
Điện Thoại
387
Chức Vị
388
Hành Động Trước Báo Cáo Sau
389
Diệp Phi Nhận Chức
390
Điền Thiết Phi
391
Giữ Gìn
392
Giả Chết
393
Thiết Đàm
394
Cảnh Vệ Viên
395
Ba Món Đồ
396
Đi Tới Bàn Thành Thị
397
Bỏ Qua Một Bên
398
Gặp Lại Khương Thần Y
399
Đêm Không Thể Say Giấc
400
Diệp Đại Sư , Xin Ngài Bắt Đầu!