Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Diệu Thủ Huyền Y

Truyện có 654 chương.
401
Trà Độc
402
Bài Độc
403
Cơ Hội Duy Nhất
404
Đứng Thành Hàng
405
Một Cái Tốt Cảm Giác
406
Phúc Hoa Lâu
407
Lách Vào Một Chút
408
Bị Nốc Ao
409
Tiệc Rượu
410
Biến Thành Ngu Ngốc Rồi
411
Trở Về Thanh Vân
412
Hơn Trăm Triệu Đầu Tư
413
Tìm Cái Hỏi Tổ
414
Viện Quân Đến
415
Kiểm Tra
416
Đến
417
Tìm Thân
418
Gọi Thúc
419
Ngăn Trở
420
Tạo Hóa Trêu Người
421
Chu Giáo Sư Thăng Chức
422
Mười Ngày?
423
Thân Phận Đặc Biệt
424
Điền Lão Quyết Định Rời Núi
425
Thăm Hỏi Lâm Chiến
426
Cúi Chào
427
Chính Danh
428
Trao Quân Hàm
429
Há Hốc Mồm
430
Mở Rộng
431
Mệnh Phạm Đào Hoa
432
Phân Công
433
Công Trình
434
Chương Công Tử
435
Mục Đích
436
Dồn Dập Tìm Đến
437
Gặp Lại Lưu Ái Dân
438
Làm Cả Đời Đàn Bà Sống
439
Gặp Chuyện Không May?
440
Trả Thù
441
Lòng Dạ Độc Ác
442
Cục Cảnh Sát
443
Ngồi Đợi
444
Phong Ba
445
Đối Chất
446
Giấy Chứng Nhận
447
Kết Thúc
448
Vương Chấn Giảng Bài
449
Ngang Ngược Càn Rỡ
450
Lại Vào Cục Cảnh Sát
451
Ngươi Có Thể Đem Bọn Họ Cách Chức
452
Điện Thoại
453
Trực Tiếp Há Hốc Mồm
454
Lại Tiến Vào Thanh Trúc
455
Hoắc Gia
456
Từ Chối
457
Tìm Kiếm Diệp Phi
458
Cúp Điện Thoại
459
Quế Viên Hội Quán
460
Kéo Đi Thanh Vân
461
Leo Cây
462
Vội Vàng Đi Làm Mất Mặt
463
Một Đám Tổ Tông
464
Vân Nhai Tương Tuyển
465
Giả Thần Giả Quỷ Hạng Người?
466
Chẳng Lẽ Là Hắn?
467
Thăm Hỏi Vân Gia
468
Đạt Người Làm Đầu
469
Ra Tay
470
Không Đành Lòng
471
Không Da Chứng Bệnh
472
Chôn Sống?
473
Lành Bệnh
474
Quý Nhân
475
Đem Một Quân
476
Tỉnh Lãnh Đạo Đến Thanh Vân
477
Trộm Gà Không Xong Còn Mất Nắm Gạo
478
Tham Quan
479
Lực Lượng
480
Ngủ Lại
481
Mâu Thuẫn Tâm Lý
482
Nhân Sâm Bổ Nguyên Súp
483
Tặng Phương
484
Canh Cửa
485
Thu Lễ
486
Cơ Hội
487
Tỷ Muội
488
Thăm Hỏi Vân Gia
489
Bề Ngoài Trung Tâm
490
Dân Tộc Phố
491
Nàng Không Rời , Ta Không Bỏ , Nàng Cách , Ta Cũng Không Bỏ!
492
Thanh Thanh Thản Thản Mới Là Thật
493
Mời
494
Cầu Chữ
495
Lãnh Đạm
496
Sổ Khám Bệnh
497
Lâm Gia Tiệc Tối
498
Ngồi Bên Cạnh Ta Đến! !
499
Chữ Viết!
500
Nghi Hoặc