Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Diệu Thủ Huyền Y

Truyện có 654 chương.
501
Đệ Tử
502
Gặp Lại
503
Nhận Thức
504
Thăm Hỏi Đông Phương Gia
505
Truyền Nhân Y Bát
506
Tự Đại? ?
507
Vân Gia Mời
508
Hỗ Trợ
509
Vương Hổ Bưu
510
Tần Thị Món Cay Tứ Xuyên
511
Trùng Hợp?
512
Tần Gia
513
Bí Phương
514
Chào Thủ Trưởng!
515
Sắp Xếp
516
Thân Phận
517
Thân Thích
518
Vương Trưởng Cục , Ngài Khỏe!
519
Mềm Lòng
520
Mời
521
Tụ Hội
522
Phóng Thích
523
Có Tỷ Cho Ngươi Chỗ Dựa!
524
Trực Tiếp Choáng Váng
525
Không Tên
526
Gặp Lại
527
Từ Chối
528
Tin Tức Khẩn Cấp
529
Nghênh Đón
530
Các Ngươi Lưu Lại
531
Vân Nhai Đường Đi
532
Đề Nghị
533
Chữa Bệnh Từ Thiện (1)
534
Chữa Bệnh Từ Thiện (2)--- Thi Trường Học
535
Chữa Bệnh Từ Thiện (3)-- Tranh Tài
536
Chữa Bệnh Từ Thiện 4-- Bội Phục
537
Chữa Bệnh Từ Thiện (5)-- Thiện Ý Nói Dối
538
Chữa Bệnh Từ Thiện (6)--diệp Phi Dùng Dược
539
Thay Đổi Bất Ngờ
540
Muốn Gặp Chuyện Không May
541
Không Ngại Cho Hắn Chặt
542
Vương Tử Vũ Phân Công
543
Cất Cao
544
Hai Lúa
545
Diệp Phi Đãi Ngộ
546
Cực Phẩm Mao Đài?
547
Vậy Cũng Là Có Mặt Mũi
548
Liên Tiếp Điện Thoại
549
Việc Hôn Nhân
550
Một Bước Lên Trời
551
Xin Lỗi
552
Khắp Nơi Phản Ứng
553
Mềm Cái Đinh
554
Kinh Biến
555
Lâm Chiến Điện Thoại
556
Sắp Xếp
557
Lãnh Đạm
558
Từ Chức Phong Ba
559
Muốn Đi Rồi
560
Tiểu Nhân Vật Gây Nên Rung Chuyển
561
Lại Về Vân Sa
562
Tần Thành Tới Chơi
563
Trùng Hợp
564
Tới Cửa
565
Đi Tần Gia
566
Một Châm Thấy Hiệu Quả
567
Chợ Bán Thức Ăn
568
Vô Lại Thủ Đoạn
569
Đập Phá Quán
570
Chưa Từng Thấy Mạch Tương
571
Dương Linh Trở Về Kinh
572
Kiểm Tra
573
Quỷ Dị Trái Tim
574
Thiên Phú Dị Bẩm
575
Thầy Thuốc Tốt Chí Hướng
576
Ký Danh Đệ Tử
577
Trở Về Kinh Thành
578
Máu Chó Gặp Phải
579
Run Rẩy
580
Rõ Ràng
581
Lâm Chiến Tâm Bệnh
582
Danh Thủ Quốc Gia Tôn Kính
583
Cửa Trường Đảng Kỳ Quan
584
Cố Trường Phong
585
Kết Giao
586
Kim Phủ Hiệu Ăn
587
Rượu Và Thức Ăn Song Tuyệt
588
Có Chuyện Xảy Ra
589
Kếch Xù Bồi Thường
590
Ta Đến Bồi
591
Ký Kết Hợp Đồng
592
Ngăn Lại
593
Lăn Lộn, Lăn Qua Lăn Lại Hướng Lên Trên
594
Tranh Đoạt
595
Vô Sỉ
596
Ngươi Sửa Họ Gì?
597
Kết Thúc
598
Làm Khách
599
Cầu Khắp Không Có Kết Quả
600
Chuyển Biến